WYCINKA I ZRYWKA DREWNA


Kolejnym działem, którym zajmujemy się jest wycinka lasów prywatnych, państwowych, mienia wojskowego, itp. Posiadamy olbrzymie doświadczenie w tej branzy corocznie wycinamy po kilkadziesiąt hektarów lasów nie tylko na terenie RP. Pozyskujemy surowiec od właścicieli, wykonujemy zrebkę, odnowienia zalesień.

wycinka
wycinka
Posiadasz grunty zadrzewione, lasy prywatne, zgodę na wycinkę, wygrałeś przetarg na wycinki pod Liniami SN, pasy bezpieczeństwa przy torach kolejowych. Nawałnica uszkodziła las, zapraszamy do współpracy!!!
Przyjedziemy, Wycenimy, Wykonamy zadanie, w rozliczeniu możemy odkupić od Państwa surowiec, jesteśmy bardzo elastyczni, a jednocześnie posiadamy odpowiednie doświadczenie w wyżej wymienionych pracach.
wycinka
wycinka